Jeanette Schäring

Plant research and communication with plants and its possibilities and use, during my Artist in Residency at Textile Museum in Borås, Sweden

Om mig

Jag är fascinerad av det ekopoetiska sinnliga tillståndet av intrassling som fluktuerar mellan växter, ljus, mänskligt och mer än mänskligt, mikrobiellt liv – färgprocesser, fibrer, vatten och vårt kollektiva minne, vårt utökade sinne och förkroppsligande, och hur vi är alla sammanflätade i ekosfären, kärnan i vår ekologiska verklighet.  “Jag ser hur växter och deras färger och dofter omges av en känslomässig atmosfär, som jag försöker detaljera och estetiskt visualisera på olika sätt”.

Tyngdpunkten för min konstnärliga strävan är det omfattande forskningsarbete jag gör av framställning av färger från växter, dess frön och forskning om växters egenskaper och deras kulturella och koloniala historia. Jag är intresserad av färgningen som en samtida konstpraktik. Det har länge förekommit ett undertryckande av kunskapen om den läkande och färgnings egenskapen hos växter.

Sensoriska system integrerar upplevelser av vårt existentiella möte med världen och ger oss sanningen och magin i andningen och våra hjärtans vildmark.

Mitt arbete

Mitt konstnärliga forskningsarbete fördjupar jag mig i samspelet mellan färger och fibrer som kommer från växter, som har förmågan att resonera med vår perception, vår sensualitet och övergripande välbefinnande. Jag fascineras av den poetiska och sensuella sammanlänkning som finns mellan växter, människor och mer än människor, mikrobiella organismer, historien om växtfärgnings tekniker, fibrer och vårt känsliga ekosystem och vårt kollektiva minne av färg. Och så innehåller mitt arbete också berättelser om, kulturella normer, kvaliteten på vatten, jord, växter, mat, färgpigment och vikten av färgprocesser och jäsningar. Jag är fascinerad av växter och växtfärger och alla deras filosofiska, fysiologiska, biologiska, fysiska, kemiska, genetiska och estetiska aspekter och växternas historia och kultur. Jag arbetar med djupa rötter i ekofilosofi, materiell realism, naturens rättigheter, resilence och  av uråldrig kunskap med det samtida, sociala kulturella tillsammans med konst och vetenskap i projekt som suddar ut och bryter disciplinernas traditionella gränser. Fokus för mina konstnärliga ansträngningar kretsar kring det filosofiska och estetiska utforskandet av den invecklade dynamiken i vårt känsliga och delikata ekosystem. Tyngdpunkten för min konstnärliga strävan är det omfattande forskningsarbete jag gör av framställning av färger från växter, dess frön och forskning om växters egenskaper och deras kulturella och koloniala historia. 

Jag är intresserad av färgningen och färger från växter som en samtida konstpraktik. Det har länge förekommit ett undertryckande av kunskapen om den läkande och färgnings egenskapen hos växter. Mitt arbete förenar ständigt gränserna för textil, konst, vetenskap, biologi, jord, frön, vatten, historia, hantverk och ekologisk filosofi, sociala projekt och tvärvetenskapliga samarbeten.

Våra kroppar består till stor del av levande organismer som våra liv är beroende av; mikro-makro; livet som ett öppet flöde, omöjligt att separera i enskilda delar som människa, som djur och kropp, ett beroende system. I mitt arbete strävar jag efter de upplösande gränserna mellan sinne och kropp, kultur och natur, mänskligt och icke-mänskligt – erfarenhet och discipliner. Jag arbetar med de mystiska fenomenen i naturen och drar nytta av levande organiska system som ger färger och eko av en livsprocess och en aspekt av våra sköra ekosystem. Att arbeta med den naturliga världen är en påminnelse om naturens tid, scheman och dynamiken i livet och mänsklig ekolog.

Jag växte upp i de djupa skogarna i Sverige och jag är djupt rotad i ekofilosofin och med mina förfäder. Jag är född i textilstaden Borås med omnejd, med många generationer före mig som har bott och arbetat inom textilindustrin och textilhantverk. Jag bott och reste mycket i världen, i länder som Pakistan, Egypten, etc. och senare blev jag också en del av det södra halvklotet – Aotearoa (Nya Zeeland). Mitt konstnärliga arbete har tagit mig till många platser i världen och jag har deltagit i olika konstnärliga och tvärvetenskapliga projekt, utställningar, Artist in Residency och konferenser om växter, naturlig färgning, ekologi, vatten, miljö inom t.ex. Madagaskar. Taiwan, Malaysia, Laos, Indien, Kenya och Frankrike. Jag är också medförfattare till böcker och artikla